Definovat

Co

 


Definujte cíl svého návrhu založený na porozumění cílové skupině a jejím potřebám. Je důležité, aby se studenti naučili formulovat problém precizně sami pro sebe. Dejte  jim příležitost, aby si to procvičili.

Proč

 
Definování problému upíná pozornost a směr do té oblasti, kterou je potřeba řešit. Toto zaměření zamezuje nedůležitým faktorům, aby ovlivňovaly kvalitu výsledku. V této fázi student formuluje problém tak precizně, jak je to jen možné. Vytváří se tím základ pro další postup.

 

 

Jak

 

Proveďte analýzu vhledů z první fáze. Prázdný prostor v tabulce představuje pro tento krok účinný nástroj. Fázi návrhu můžete dodělat dokončením jedné z těchto vět: Jak můžeme navrhnout …, tak aby… Jak můžeme …, tak aby… (cílová skupina)…, že … (vhled)… se cítila více/méně…

Příklad

 

Nyní, když máte všechny informace o cílové skupině, byste měli definovat specifický cíl, definovat problém. Určete, co chcete navrhnout, pro koho a s jakým cílem:


Jak můžeme navrhnout… (něco)…, tak aby se… (cílová skupina)… cítila více/méně… (vcítění se)…


Jak můžeme navrhnout zážitek, tak abychom se já a můj nejlepší přítel zasmáli tolik jako kdysi.


Může být užitečné nasměrovat studenty zpět k fázi vcítění se. 

Příklad z praxe

 

Žáci základní školy (10-12 let) se zabývali problémem čisté vody. Po fázi vcítění formulovali následující problém:


Jak můžeme zajistit, aby se s čistou pitnou vodou náležitě zacházelo?


S lepítky (post-it) vytvořili síťový přehled možných uživatelů, jejich potřeb a porozumění, které je nutné vzít v potaz..

Do!

Co dělat!

 

Potřeby a porozumění mohou splývat.

Do!

Co dělat!

Ověřte svou definici s cílovou skupinou.

Don't

Co nedělat!

Nevytvářejte příliš širokou definici.