Vcítit se

Co

 

Studenti musí získat vhled do potřeb cílové skupiny (skupin). Jaký je problém vaší cílové skupiny? Z tohoto důvodu je vyžadován rozsáhlý výzkum potřeb, požadavků, okolností a vztahů cílové skupiny a pro studenty je důležité, aby porozuměli jejím emocím: Proč je toto problém?

 

Proč

 

 
Hodnotné řešení můžete navrhnout jen v případě, kdy do hloubky rozumíte potřebám, problémům a motivacím cílové skupiny. Řešení / návrh / myšlenka musí poskytnout odpověď na její aktuální otázky nebo potřeby. Kontext či situace cílové skupiny, nebo (předpokládané) otázky či problémy zčásti determinují směr, ve kterém se má řešení hledat. Jsou k dispozici ještě nějaké další alternativy? Byly prověřeny všechny možnosti?

Jak

Začněte s nějakým vjemem nebo zážitkem, abyste zapojili posluchače. Dá se toho dosáhnout tak, že angažujete někoho s praktickou zkušeností, experta, nebo realizujete exkurzi. Důležité je, aby studenti zažili problém na vlastní kůži a byli schopni se s ním identifikovat. Vytvořte myšlenkovou mapu, která bude zahrnovat nabytou zkušenost a již existující znalosti. Ta bude moci být v další etapě rozšířena o nové informace. Tvorba myšlenkové mapy je dobrým způsobem, jak si zorganizovat nápady, strukturovat myšlenky a oddělit důležité od nedůležitého. Vizuální formy jsou důležitou součástí Design Thinking.

V dalším kroku mohou studenti rozšířit své porozumění tím, že se budou snažit najít odpovědi na otázky typu: S jakými problémy se cílová skupina setkává? Co by učinilo její život snadnějším či příjemnějším? Mohou také studovat, jakým způsobem osoby z cílové skupiny jednají a proč, jaký je jejich pohled na život, co je pro ně důležité, co je pohání? Zajímavá by mohla být zdrojová studie (možná přímo důležitá), která by poskytla odpovědi na tyto otázky, nicméně mnohem efektivnější je, když studenti cílovou skupinu pozorují a provádějí rozhovory a průzkumy. Aby ti, co navrhují (designéři), dospěli k opravdu kvalitnímu porozumění, je podstatné, aby odhodili vlastní předsudky a domněnky. Nově získané informace mohou být zahrnuty do myšlenkové mapy.

 

Příklad

 

Představte si: Potřebujete sehnat jedinečný dárek k narozeninám vašeho nejlepšího kamaráda/kamarádky (problém). Jak docílíte toho, aby váš dárek byl ten nejlepší a nejnezapomenutelnější? 

Nejprve se budete muset do svého kamaráda/kamarádky vcítit. Musíte zvážit fakta a okolnosti: koníčky, věk, životní situaci… Dále vzít v úvahu také emoce: co miluje, co nesnáší, jaké jsou jeho/její základní hodnoty, motivace atd. Můžete také zapátrat v osobních zkušenostech s touto osobou (risk: domněnky, předsudky), nicméně lepší bude s ní/m mluvit, případně si popovídat s jeho/jejími blízkými. Inspiraci můžete také hledat při brouzdání na internetu. Jakmile získáte dostatečné množství podnětů v této fázi, jste „připraveni definovat!“

 

 

Příklad z praxe

 

Mezinárodní skupina studentů v projektu Talent Education hledá řešení problému deprese mezi mladými lidmi. Pomocí rozhovorů, studia literatury a mnohých rozmluv uvažují o potřebách potenciální cílové skupiny: Kdo jsou a co potřebují především? Navíc musí pečlivě zvážit také skryté faktory (porozumění).

 

  

Do!

Co dělat!

Vytvořte zkušenost.

Don't

Co nedělat!

Nezrychlujte do další fáze!