Generovat nápady

Co

 

Studenti by měli vymyslet co největší množství možných řešení problému definovaného v předchozí fázi.

Proč

 

Zaměříte-li se v této fázi na kvantitu namísto kvality, zvýšíte šance na nalezení nových, neortodoxních řešení. Studenti využijí na maximum své kreativní schopnosti. Jelikož má každý člen skupiny vlastní perspektivu, povede spolupráce k maximálnímu množství benefitů.

Jak

 

Podporujte studenty, aby v této fázi vymysleli co nejvíce možných řešení, zpočátku individuálně. Nechte je zapsat každý nápad, který jim přijde na mysl, a naznačte jim, že se nemají nechat svazovat svou vnitřní kritikou. Čím větší množství a čím divočejší nápady, tím lépe. Následně požádejte každého člena skupiny,  aby představil své myšlenky ostatním. Skupina bude nad jednotlivými návrhy uvažovat, zhodnotí je a vytvoří pořadí. Z tohoto procesu nakonec vyplynou ty nejužitečnější nápady.

 

Příklad

 

Když má nyní skupina vizi, čeho chce dosáhnout, potřebuje vymyslet co nejvíce nápadů, které budou odpovídat těmto požadavkům:


-       tah po hospodách
-       výlet po městě
-       sledování Bláznivé střely 2½
-       pyžamová párty u kamaráda doma
-       …


Jestliže se nápady příliš rozbíhají, můžete skupině doporučit, aby se v této fázi vrátila zpět a zkusila je definovat znovu a jasněji. Jestliže skupina nemá dostatečné množství nápadů, pak se může vrátit na začátek této fáze a rozšířit definice, nebo jít dokonce zpět až do fáze vcítění a provést rozšířené bádání cílové skupiny. Tímto způsobem práce učitel představuje studentům cyklický přístup.
 

Příklad z praxe

 

Skupina studentů hledá vhodná řešení problému s klimatem.

Studenti dali dohromady všechny možné nápady a nyní je hodnotí argumenty pro a proti. To představuje co možná největší množství „testovacích“ argumentů, protože zpočátku se jakýkoli nápad může jevit užitečným.

 

 

Do!

Co dělat!

Více je lépe!

Do!

Co dělat!

Spojte všechny nápady organizovaným způsobem.

Don't

Co nedělat!

Nedávejte nápadům negativní zpětnou vazbu!