Vytvořit prototyp

Co


Vizualizujte svou myšlenku. V této fázi je záměrem skupiny pracovat na dvou nebo třech vybraných myšlenkách z předchozí fáze. Název této fáze naznačuje, že se má jednat o testovací objekty. Proto by se už tvůrci neměli od svých myšlenek distancovat, ale vypracovat prototyp do dostatečných detailů tak, aby mohl být otestován na cílové skupině, která poskytne zpětnou vazbu.

Proč

 

Eventuální řešení musí být zaměřeno na potřeby cílové skupiny, takže musí být možné jej s cílovou skupinou testovat. Musí být také možné upravit prototyp na základě zpětné vazby od cílové skupiny a pozdějšího porozumění. Tato skutečnost vyžaduje realistický model, na kterém však nikdo příliš nelpí.

Jak

Koncept má být vypracován takovým způsobem, aby bylo možné jej testovat. Fyzická forma potenciálního řešení může určitě představovat přidanou hodnotu. Jestliže fyzická nebo vizuální reprezentace prototypu není možná z technických důvodů, mělo by být vyhledáno jiné vizuální řešení myšlenky, případně může být myšlenka do detailů popsaná. V tomto případě je podstatné, aby byl popis natolik přesný, aby z něj cílový skupina mohla získat realistický dojem o produktu, a mohla tak poskytnout cílenou zpětnou vazbu. U prototypu, který není propracován do dostatečných detailů, je obtížné poskytnout dobrou zpětnou vazbu, a dosáhnout tak odpovídajícího výsledku.

Příklad

 

Z první fáze (vcítění se) jsou ze seznamu nápadů/myšlenek vybrány 2 až 3 možnosti (nebo kombinace možností). Skupina má nyní vytvořit model, skicu nebo přesný popis této myšlenky. V případě dárku pro kamaráda/kamarádku: popis, jak bude vypadat slavnostní den, kdo půjde, kam se půjde, jak se tam všichni dostanou, co to koho bude stát (když budou ostatní přispívat), co je potřeba zařídit atd. Takovýto popis může být vypracován pro 2 nebo 3 myšlenky, které skupina považuje za vhodné.

Jestliže se nepodaří myšlenku vypracovat do detailů, může se skupina vždy vrátit do fáze č. 3 (generovaní nápadů) a načerpat inspiraci u jiných myšlenek. Může jít dokonce ještě o více kroků zpět, do fáze č. 1 nebo 2 (vcítění se, definování).

Příklad z praxe

 

Mezinárodní skupina studentů ve věku 14 a 15 let, inspirovaná možnostmi nových satelitů ESA (European Space Agency), navrhla řešení pro naléhavé světové problémy založené na využití dat z těchto satelitů. Zde je příklad skupiny, která navrhla program (nazvali jej Modis), který může předpovídat odtávání ledovců a chování počasí v různých částech světa. Skupina vypracovala program krok za krokem. Na fotografii níže jsou některé z kroků ukázány. Při přesném formulování kroků je možné poskytnout dobře míněnou, pozitivně-kritickou zpětnou vazbu; žáci se při tom mohou mnohé naučit.

 

Skupina vyvinula a vizualizovala několik kroků, jako:

  • Měření množství sněhu
  • Získaní dat ze základních měření; jejich kombinace
  • Využití automatického algoritmu k předpovědi počas
  • Informování místní autority, jsou-li některé lokality v ohrožení
  • ..........

Do!

Co dělat!

Vymyslete nápady, které ještě neexistují.

 

Don't

Co nedělat!

Nezamilujte se do svého prototypu!

Do!

Co dělat!

Starejte se dobře o první dobrou myšlenku.