Vzorové manuály metakognitivních dovedností

TEXTY

Zmapování textu

Jednoduchý postupný plán, který může být běžně procvičován.

View PDF

MATEMATIKA

Postupný plán pro Matematiku

Postupný plán pro žáky k využití v matematice (výpočet). U každého kroku je vysvětleno, proč má být proveden

View PDF

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY

Hanojská věž

V této lekci děti experimentují s „Hanojskou věží“. Jaké kroky mají podniknout, aby mohly přesunout kotouče z levé strany na pravou? A jak může pomoci postupný plán?

View PDF
Takhle píšu esej!

Postupný plán pro žáky na základní škole, jak napsat esej, založený na metakognitivních krocích.

View PDF
Metaskills (Metadovednosti)

Kompletně zpracovaný dokument o metakognitivních dovednostech pro studium textu a problem solving (Dr. Marcel Veenman, Institute of Metacognition Research (IMR), The Netherlands)

View PDF