Orientace

 

Kdy

 

Žák začíná každý úkol tím, že si jej důkladně pročte. Učitel ho vede jen v tom případě, kdy to žák zapomene udělat.

 

Co

 

Žák se ujistí, že má přehled o úloze. Učitel může tento krok demonstrovat, když bude o úloze diskutovat. Učitel může poukázat na údaje, ale jen v případě, kdy je jasné, že si jich žák nevšiml

Jak

 

 
Žák se podívá na kompletní zadání úlohy a důkladně ho pročítá, přičemž věnuje pozornost všem údajům včetně diagramů a dalších vizuálních informací.

 

Proč

 

Každá informace je důležitá pro odhalení cíle té které úlohy, což je následně podstatné pro úspěšné vyřešení úlohy. Když jste si dobře vědomi svého úkolu, je jednodušší (a rychlejší) jej vyřešit. .

 

 

 Příklad

 

Slovní úlohy jsou dobrým příkladem zadání, kde musí žák vše dobře přečíst, aby získal správnou informaci a zjistil, co je vlastně otázkou. Na trhu nebo na internetu je k dostání mnoho knih se slovními úlohami.

Například webová stránka Math Word Problems z Education.com (USA), která poskytuje úkoly pro všechny stupně základního vzdělávání.

 

Holandský příklad:

Lotte sedí v jedné třídě s 26 dětmi. V její třídě je o 5 dětí méně, než ve třídě Demi. Kolik dětí je ve třídě Demi?