Aktivace předchozích znalostí

Kdy

 

 

V dalším kroku žák aktivuje své předchozí znalosti. Učitel ho vede jen v tom případě, kdy to žák zapomene udělat.

Co

 

Žák vyvolá všechny předchozí znalosti, které o předmětu získal. Učitel může položit otázku: Co už o tomto předmětu víme? Nebo: Už jste někdy dříve dělali podobnou úlohu?

Jak

 

 

Žák uvažuje, co už ví o této úloze: Co už vím o předmětu nebo podobné úloze?

Proč

 

Mnoho úloh staví na znalostech, které už žáci získali dříve. To je důvod, proč je užitečné vyvolat předchozí znalosti, které se k úloze vztahují – dají se použít k jejímu vyřešení a nalézt v nich odpověď.

Příklad

 

 

Předchozí znalosti mohou být reprezentovány formou slovní sítě nebo myšlenkové mapy. Vhodná kniha, která popisuje, jak může učitel vést žáky k tvorbě myšlenkových map je např. Myšlenkové mapy pro dětiod Tonyho Buzana (2017).

 

Toto pěkné video z USA vám ukáže, jak používat myšlenkové mapy v rámci vyučování.