Zhodnocení

Kdy
 

 

Další fází, která následuje po dodržování a kontrole postupného plánu navrženého pro řešení úlohy, je zhodnocení odpovědi nebo porozumění textu. Učitel vede žáka jen v tom případě, kdy žák tento krok zapomene udělat.

 

Co

 

 

Žák napíše odpověď a uvažuje, zda je pravděpodobná. Když je to nutné, učitel může žáka poprosit, aby svou odpověď zkontroloval. V případě textu v této fázi žák kontroluje, jestli má dostatečné množství požadovaných informací.

Jak

 

 V případě výpočtu nyní mohou žáci srovnat výsledky se svými vstupními odhady, nebo provedou kontrolní výpočet. U čtené úlohy může žák sumarizovat text vlastními slovy potom, co ho přečte. Žák se rozhoduje, zda je jeho závěr pravděpodobný.

 

Proč

 

Srovnání vypočteného nebo odůvodněného výsledku s předem stanoveným odhadem zajišťuje vyšší pravděpodobnost správné odpovědi.

 

Příklad

 

 

Učitel hodnotí práci žáků. Když není práce některého z žáků dokončena správně, je mu to řečeno. Učitel připomíná žákovi, že by měl zkontrolovat svou odpověď z hlediska logiky a pravděpodobnosti. Nejčastěji učitel s žáky promluví a odkáže je na kontrolní proces.