Stanovení cílů

Kdy 

 

 

Ve chvíli, když žák důkladně pročetl zadání úlohy a aktivoval své předchozí znalosti, může určit cíl úlohy. Učitel ho vede jen v tom případě, kdy to žák zapomene udělat.

Co

 

Žák začíná hledat cíl úlohy. Učitel může žáka nasměrovat k informaci, která v úloze vede k určení jejího cíle. Učitel se případně může zeptat žáka, která část úlohy obsahuje jakoukoli informaci vedoucí k cíli, nebo může žákovi tuto informaci přímo ukázat. Ve všech případech je nutné nechat žáka pracovat samostatně v co největší míře.

Jak

 

Žák si k úloze sám položí tuto otázku: Co je cílem této úlohy? V případě, že je to výsledné číslo, potřebuje žák dohledat, co má počítat. Např. musí přijít na to, jestli má počítat to, co zbyde, nebo to, co se má odečíst. Má počítat cenu položky, nebo částku, kterou mu vrátí prodavač, při placení bankovkou určité hodnoty? Aby žák mohl později zkontrolovat odpověď, je užitečné, aby si dopředu udělal odhad. Je také důležité zjistit, která čísla jsou potřebná k výpočtu správné odpovědi. V případě slovní úlohy je přínosné, když si žák vlastními slovy formuluje, co se potřebuje dozvědět.

Proč

 

 

Aby mohl žák dobře vyřešit úlohu, je důležité, aby pečlivě hledal její záměr. Jasné pochopení záměru úlohy může na konci pomoci žákovi zkontrolovat, jestli úlohu vyřešil správně a v plném rozsahu.

Příklad

 

Vyřešte obě úlohy, zaokrouhlete na dvě desetinná místa.


1) Chuck jel na týdenní dovolenou a chce si tu na pár dní pronajmout auto, aby mohl cestovat za památkami. Půjčovna aut mu nabízí auto za 49,79 dolarů na den. Když si pronajme auto na 3 dny, kolika zaplatí půjčovně?


 
2) Nicole chce na Den Díkůvzdání připravit hamburgery a v místním obchodě kupuje 5 kilo hovězího. Kolik Nicole zaplatí, když 1 kg hovězího stojí 5,67 dolarů?