Sledování

Kdy

 

 

Pro žáka je důležité, aby dělal průběžnou kontrolu během provádění úkolu. Díky tomu zjistí, zda dělá nějaké chyby a zda všemu rozumí. Učitel ho vede jen v tom případě, kdy to žák zapomene udělat.

 

Co

 

 

Žák pravidelně kontroluje svou činnost na základě postupného plánu. Učitel může žákovi plán připomenout. Učitel se může žáka zeptat, v jaké fázi plánu se nachází.

Jak

 

 Žák pravidelně ustává v práci, aby zkontroloval, jestli dělá vše správně. U výpočtu např. zkontroluje, jestli byl každý dílčí výpočet proveden správně a jestli neudělal nějaké chyby z nepozornosti. U čteného textu žák kontroluje po každé větě či odstavci, jestli mu správně porozuměl.

 

Proč

 

 

Průběžné sledování zajišťuje, že žák vytrvá v práci podle postupného plánu, což zajistí správnou odpověď tak rychle a účinně, jak je to jen možné, bez chyb způsobených nedbalostí.

Příklad

 

 

Existuje možnost, že učitel vypracuje dohromady s žákem kontrolní list, aby zajistil, že se žák neodchýlí od svého postupného plánu a přidruženého časového rozvrhu.

 

.