Plánování

Kdy

 

 
Když žák zformuluje cíl úlohy, rozhoduje se, jaké kroky je potřeba uskutečnit dále. Učitel ho vede jen v tom případě, kdy to žák zapomene udělat.

Co

 

 

Žák přemýšlí, jakým způsobem přistoupit k úloze. Učitel může žáka v hledání vést, nebo formulovat postupný plán výpočtu nebo studování textu. Postupný plán pro výpočty (např. dlouhých dělení) může být předveden a procvičen na podobných příkladech. Strategie pro získávání informací z textu může být také předvedena. Učitel se může zeptat žáka, na co se bude zaměřovat při čtení textu s ohledem na cíl úlohy.

Jak

 

 

Výpočet vyžaduje postupný plán jednotlivých početních operací. Pro studování textu může být předem navržen přístup ke čtení. Žák uvažuje nad tím, čemu má v textu věnovat pozornost.

 

Proč

 

 

Díky plánování předem je možno dosáhnout úspory času při řešení úkolu. Efektivnější plánování vede také k vyšší orientaci na cíl a tím i správnějším výsledkům.


Příklad

 

 

Existuje několik strategií pro komplexní čtení, které mohou přispět k rozvoji metakognice. Na tomto místě bychom rádi představili video, které vysvětluje 4 strategie komplexního čtení a které uveřejnila „Škola na kolech“ (School on Wheels, Indianapolis, USA). Je věnováno žákům základních škol. Škola na kolech nabízí vzdělání dětem bez domova v jižní Kalifornii s cílem rozvinout jejich akademické dovednosti (www.schoolsonwheels.org).
 

Nejdůležitějším cílem strategií srovnávacího čtení je spojit „nové informace“ s tím „co už vím“.
 
Strategie pro komplexní čtení textu v novinách nebo příběhu má 4 kroky, které spočívají v:
 
1. Vytvoření vazby
- textu na sebe (Jak byste se cítili, kdyby…; Máte rádi některou z postav? …)
- textu k jinému textu (Už jste o tomto někdy četli v jiné knize…; Připomíná vám to nějaký jiný příběh…)
- textu ke světu (Slyšeli jste o tom někdy? Viděli jste někdy něco takového?)


 
2. Vyprávění vlastními slovy
- Nejprve…
- Potom…
- Nakonec…


 
3. Kladení otázek
- Zajímalo by mě jak/proč…
- Proč…
- Co by se stalo, kdyby…
- atd.
 


4. Předvídání
- Co se stane dál…