Systematický proces

Kdy

 

 

Při řešení úlohy žák pečlivě provádí svůj postupný plán. Učitel ho vede jen v tom případě, kdy to žák zapomene udělat.

Co

 

 Žák sleduje svůj postupný plán. Učitel mu ho může připomenout. Může se také žáka zeptat, v jaké fázi plánu se nachází.

Jak

 

 

 Žák postupně provádí výpočet. Žák čte text, přičemž se soustředí zejména na věci, které jsou důležité k zodpovězení otázky.

Proč

 

 

 Systematické sledování postupného plánu je důležitá fáze v provedení úkolu. Je-li navržený plán striktně dodržován, existuje zde lepší šance na přesnější a správné řešení úkolu. Žákům navíc zůstane lepší přehled.

Příklad

 

 

Jedním ze způsobů, jak podpořit tento krok, je nechat po vysvětlení nejprve děti začít pracovat na úloze samostatně. Mohou požádat o pomoc, ale ne dříve než za 10 minut. Žáci, kterým to přijde složité, dostanou krátkou nápovědu, po které se budou opět muset samostatně snažit po dobu 10 minut.