Define

Wat

Definieer je ontwerpdoel op basis van de inzichten over en behoeften van de doelgroep. Het is belangrijk dat leerlingen leren het probleem voor henzelf zo nauwkeurig te formuleren. Laat ze oefenen daarin

Waarom

 
Het definiëren geeft richting aan en focus op het probleemgebied dat opgelost gaat worden. Zo voorkom je dat factoren die niet van belang zijn de kwaliteit van de oplossing niet beïnvloeden. In deze fase formuleert de leerling het probleem dus zo nauwkeurig mogelijk, dit wordt de basis van het verdere proces.

 

 

Hoe

 

Maak een analyse van de inzichten uit de empathy-fase. Een handige tool hiervoor is de tabel die hiernaast is afgebeeld.

 

De define-fase sluit je af met het invullen van een van deze zinnen:

Hoe kunnen we……..ontwerpen, zodat ………..

Hoe kunnen we ………. zodat ….(doelgroep)….die…(inzicht)…zich meer/ minder ….. voelt

Voorbeeld

 Nu je alle informatie over je doelgroep hebt moet je in kaart brengen wat je specifieke doel wordt, de probleemdefinitie. Stel vast voor wat je wilt ontwerpen, voor wie, met welk doel.

Hoe kunnen we …(iets)… ontwerpen, zodat …(mijn doelgroep)… zich meer/minder …(empathize)…  voelt

Hoe kunnen we een ervaring ontwerpen, zodat mijn beste vriend/vriendin en ik weer eens net zo hard kunnen lachen als we vroeger altijd deden.

Soms is het zinvol de leerlingen te adviseren terug te keren naar de empahtize-fase

 

Praktijkvoorbeeld

 

Leerlingen van groep 8 buigen zich over het water probleem. Na de empathize fase komen ze tot de volgende probleemstelling:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er goed omgegaan wordt met schoon drinkwater? Met post-its maken ze een net overzicht van mogelijke ruikers, hun behoeften en inzichten om mee rekening te houden. 

Do!

DO: Behoeften en inzichten kunnen in elkaar overlopen.

Do!

DO: Koppel je definitie terug naar de doelgroep. 

Don't

DON'T: Maak je definitie niet te ruim