Empathize

Wat

 

Leerlingen dienen Inzicht te krijgen in de behoeften van doelgroep(en). Wat is het probleem van je doelgroep? Uitgebreid onderzoek naar noden, behoeften, situaties en betrekkingen van de doelgroep is dus nodig en het is belangrijk dat leerlingen zich verplaatsen in hun gevoelens. Waarom is het een probleem?

Waarom

 

Pas door een diep begrip van de behoeften, problemen en drijfveren van de doelgroep is het mogelijk om een waardevolle oplossing te ontwerpen. De oplossing/het ontwerp/de voorstelling dient immers het antwoord te geven op de werkelijke vragen of behoeften. En de context of situatie van de doelgroep of de(voor) gestelde vragen of problemen is immers medebepalend voor de richting waarin de oplossing gezocht moet worden. Zijn er al alternatieven voor handen? Zijn alle mogelijkheden onderzocht?

Hoe

 

Start met een beleving of een ervaring om betrokkenheid te creëren.  Dit kan door middel van een ervaringsdeskundige, een expert of een excursie, maar zorg dat de leerlingen het probleem zelf ervaren en zich kunnen inleven in het probleem. Verwerk de opgedane ervaring en voorkennis in een mindmap, die in een later stadium met nieuwe informatie uitgebreid kan worden. Het naken van een mindmap is een goede manier om gedachten te ordenen, ideeën te structureren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Belangrijk bij Design Thinking is visualisering.

De volgende stap is dat leerlingen kunnen hun inzicht vergroten door antwoorden proberen te vinden op vragen zoals: Waar loopt de doelgroep tegenaan? Wat zou het leven makkelijker/ aangenamer maken? Ze kunnen bestuderen hoe de mensen van de betreffende doelgroep handelen en waarom, hoe staan ze in het leven, wat is van betekenis voor hen, wat drijft hen? Om antwoorden hierop te krijgen is natuurlijk brononderzoek interessant (en misschien ook wel nodig), maar het is  doeltreffend er als leerlingen de doelgroep observeren en interviews/ enquêtes afnemen. Om goed inzicht te krijgen is het essentieel dat de ontwerpers hun eigen (voor)oordelen veronderstellingen opzij zetten. De nieuwe informatie kan opgenomen worden in de mindmap.

Voorbeeld

 

Stel je voor: je moet een uniek cadeau vinden voor de verjaardag van je beste vriend (probleem), hoe zorg je dat jouw cadeau het beste en onvergetelijkste ooit wordt?

Allereerst zal je je moeten verplaatsen in je vriend. Je moet onderzoek doen naar de feiten en omstandigheden: hobby’s, leeftijd, woonsituatie en inleven in gevoelens: waar houdt hij van, waar heeft hij een hekel aan, wat zijn zijn kernwaarden, drijfveren enzovoort. In dit geval kan je een beroep doen op jouw ervaringen met deze persoon (risico: veronderstellingen, vooroordelen), maar een interview met de persoon of naasten is ook natuurlijk beter. En natuurlijk kan je ook inspiratie opdoen op internet. Als je alles weet van deze fase ben je “ready to define!”

Praktijkvoorbeeld

 

Een internationale groep leerlingen in het project Talent Education zoekt naar oplossingen voor het probleem van depressie onder jongeren. Door middel van interviews, studie van literatuur en veel onderlinge gesprekken hebben ze nagedacht over behoeften van de doelgroepen: wie zijn dat eigenlijk en waar hebben ze vooral behoefte aan? Daarbij hebben ze goed nagedacht over achterliggende factoren (insights). 

 

 

Do!

Creëer een ervaring

Don't

Ga niet te snel door naar de volgende fase.