Prototype

Wat


Visualiseer je idee. In deze fase is het de bedoeling dat de groep de 2 a 3 gekozen ideeën uit de vorige fase gaat uitwerken. De naam van de fase geeft echter al aan dat dit om test "objecten" gaat. De prototypen (ontwerp, oplossing, verbeter-voorstel etc.) mogen dus niet op zo’n manier worden uitgewerkt dat de makers geen afstand meer kunnen nemen van hun idee.  Wél moet het prototype zo worden uitgewerkt dat het getest kan worden en dat de doelgroep feedback kan geven. Dat vereist dus wel nauwkeurigheid. 

Waarom

 

De uiteindelijke oplossing moet gericht zijn op de behoeften van de doelgroep, het  moet dus door de doelgroep getest kunnen worden. Ook moet het prototype aangepast kunnen worden aan de feedback van de doelgroep en latere inzichten. Hiervoor is een realistisch model nodig, waar nog niet te veel waarde aan wordt gehecht.

Hoe

Het concept moet zo uitgewerkt zijn dat het getest kan worden. Een fysieke vorm (bijv. maquette, tekening, website) van de potentiele oplossing kan zeker toegevoegde waarde hebben.zijn. Als om technische redenen een fysieke of visuele voorstelling van het prototype niet is te realiseren, kan ook een andere visuele oplossing worden gezocht of kan het idee nauwkeurig worden beschreven. Het is dan essentieel dat deze beschrijving zo nauwkeurig is dat de doelgroep zich een realistische voorstelling kan maken van het product of de oplossing en ook gericht kan terugkoppelen. Een weinig gedetailleerd uitgewerkt prototype maakt goede feedback moeilijker en daardoor ook een passend resultaat.

Voorbeeld

 

Uit de lijst met ideeën worden twee of drie opties (of combinaties van opties) gekozen, die zoveel mogelijk terug te voeren zijn op de empathize-fase. De groep dient nu een model, schets of precieze beschrijving van dit idee te vervaardigen. In het geval van het cadeau van de vriend: een beschrijving van hoe de dag eruit ziet, wie er meegaan, waar naar toe, hoe erheen, wat het kost voor wie (alleen als er anderen meebetalen), wat er geregeld moet worden enzovoort. Dit kan dan uitgewerkt worden voor die ideeën die de groep geschikt vindt.

Als het niet lukt om dit goed uit te werken kan altijd teruggegrepen worden op de ideate-fase om inspiratie op te doen bij andere ideeën. En zelfs nog een of meer stappen verder terug: naar de define- of empathize-fase.

Praktijkvoorbeeld

 

Geïnspireerd door de mogelijkheden die nieuwe Sentinel satellieten van ESA  bieden heeft een internationale groep  leerlingen van 14 en 15 jaar oplossingen bedacht voor acute wereldproblemen gebaseerd op het gebruik van de data van die satellieten. Hierbij een voorbeeld van een groep die een programma heeft ontworpen (genaamd Modis) dat door gezamenlijk gebruik van satellieten kan voorspellen hoe het smelten van de ijskappen verloopt en hoe het weer zich dan kan gedragen in bepaalde delen van de wereld.De groep heeft het programma stap voor stap uitgewerkt. Hieronder de weergave van enkele stappen. Door het precies formuleren van de stappen is een goede, positief kritische feedback mogelijk en kunnen de leerlingen daarvan heel veel leren. 

De groep heeft een aantal stappen uitgewerkt en visueel gemaakt zoals:

  • measure the amount of snow
  • get the data from the ground measurements; combine them
  • use automatic algorithms to predict the weather
  • inform local authorities when some places are in danger
    ......

Do!

Bedenk ideeën die nog niet bestaan

Do!

Zoek verder na het eerste goede idee!

Do!

Denk "out of the box"