Test

Wat


In de testfase ga je feedback vragen op je prototype aan je doelgroep en eventuele andere experts. De leerlingen stellen hun doelgroep en de experts in de gelegenheid het product te bestuderen, uit te proberen,  en hun mening daarover te geven. Alle feedback wordt verzameld.Het is niet altijd mogelijk dat de betreffende doelgroep beschikbaar is. Testen kan dan ook door andere leerlingen teams, docenten, ouders of een willekeurig publiek. Voor een optimaal proces is natuurlijk 360 gr. feedback het meest zinvol.

 

Waarom


Het gaat erom dat je een product maakt voor je doelgroep. Je eigen ideeën zijn belangrijk, maar inzichten van anderen zorgen er uiteindelijk voor dat je er zelf van leert en boven jezelf uit kan stijgen. De leraar bevordert dus dat leerlingen feedback organiseren, die hen in staat stelt de oplossing nauw aan te laten sluiten bij de behoeften van de doelgroep. Tevens kan een goede feedback bijdragen tot een verbreding van de horizon van de “ontwerper” (“Oh,  het had ook nog zo gekund…”)

Hoe

 

Laat een aantal mensen van de doelgroep als experts het product proberen, bekijken en bevragen.  Vraag hierbij zo open mogelijk om feedback. Dat kan eventueel ook  met een enquête, maar de leraar moet er dan op aandringen dat dat de vragen zo open mogelijk worden gesteld. En ook moet bevorderd worden dat de feedback  zo open en creatief mogelijk is.  Zie erop toe dat leerlingen niet meteen op deze feedback reageren of zich verdedigen en laat hen eerst alles opschrijven om het prototype (later) eventueel te kunnen verbeteren. Hiervoor is discipline nodig!

Cyclisch omgaan met de testfase

Nadat van één of meerdere opties prototypes zijn gemaakt, worden deze (het liefst tegelijk) voorgelegd  aan de doelgroep en de experts. Misschien is het verstandig om hen in te lichten ove de probleemdefinitie. Vervolgens wordt feedback verzameld. Dat kan bijvoorbeeld door iedereen een open feedbackformulier te laten invullen met 4 categorieën: positieve punten, verbeterpunten, Ideeën, vragen.

Na de feedback wordt eigenlijk altijd teruggegaan naar de prototype-fase om de feedback te verwerken in het ontwerp. Een verbeterd prototype leent zich erg goed voor een nieuwe ronde feedback. Als de feedback meer vragen heeft opgeleverd kan er altijd voor gekozen worden om nieuw onderzoek te doen in de empathize-fase, de probleem-defintie aan te passen in de define-fase, of ideeën toe te voegen aan de lijst in de ideate-fase. Zoals al eerder aangegeven: de DT methode vraagt steeds om cyclisch te werken, of zelfs dubbel-loops werken. Het doorlopen van de cyclus verbetert het eindresultaat. De coaching kan daarop gericht worden, door het stellen van kritische en ondersteunende vragen.

Do!

Betrek ook hier de doelgroep

Do!

Feedback kan gaan over inhoud en proces. 

Don't

Schrik niet van feedback

Do!

Zorg voor een geschikte vorm van feedback.