Gymnázium Brno – Řečkovice, Terezy Novákové 2

Gymnázium Brno-Řečkovice sídlí v hlavním městě Jihomoravského kraje v České republice. Nabízí osmiletý studijní program pro žáky ve věku 11 – 19 let. Studium končí maturitní zkouškou. V každém ročníku studují žáci ve dvou třídách, ve škole je celkem 16 tříd.

Gymnázium nabízí široké spektrum předmětů, jak přírodovědných, tak společenskovědních. Studenti jsou vedeni k vlastní zodpovědnosti za své výsledky a motivováni k rozvoji svého osobního talentu a zájmu. Přírodovědné předměty sestávají jak z teoretické výuky, tak z praktických a experimentálních zaměstnání.

Velký důraz je kladen na studium cizích jazyků – od 1. ročníku je povinným předmětem angličtina, od 3. pak volitelně němčina nebo francouzština. V 5. a 6. ročníku studují žáci úvod do latiny.

Vzdělávací proces ve vyšším stupni (od 5. do 8. ročníku) je realizován ve spolupráci s vysokými školami a vědeckými pracovišti – žáci navštěvují výzkumná centra a pracují v laboratořích.