Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše 14 je nejstarším českým gymnáziem v Brně. Bylo založeno roku 1867 a hned od počátku se stalo zdrojem vědeckého i uměleckého života a předstupněm vysokého učení v Brně. Profesoři gymnázia byli většinou velmi erudovaní odborníci a často položili základy vědeckého bádání ve svých disciplínách.
Gymnázium si brzy získalo pověst přísné a náročné školy a jeho příznivý vývoj narušily až obě světové války, v nichž v boji za svobodu obětovalo své životy mnoho žáků i učitelů gymnázia.

V roce 1969 se změnil charakter školy, původně klasické gymnázium se stalo gymnáziem matematickým. V roce 1984 byla změna dovršena, neboť škola byla zařazena do sítě gymnázií se zaměřením na matematiku. Toto období, které trvá až do současnosti, je charakterizováno vynikajícími úspěchy studentů především v matematice, informatice a fyzice. Od r. 1989 reprezentovalo Českou republiku na těchto mezinárodních předmětových soutěžích více než 50 žáků nebo čerstvých absolventů této školy. Gymnázium již několik let patří mezi nejlepší střední školy v celé České republice.

Ohlédneme-li se zpět do minulosti, můžeme konstatovat, že neexistuje prakticky žádný společenský, vědecký či umělecký obor, ve kterém by někdo ze studentů, absolventů nebo profesorů nevynikl. Jmenujme alespoň francouzsky píšícího spisovatele Milana Kunderu, nebo malíře secese Alfonse Muchy. Mezi nejmladšími absolventy jsou i ministři vlád a rektoři brněnských univerzit.

V současné době má gymnázium asi 750 studentů ve 24 třídách, ročně absolvuje asi 120 maturantů, z nichž více než 98% pokračuje ve vysokoškolském studiu na univerzitách nejen v ČR, ale i v zahraničí (Oxford, Cambridge).