ZŠ a MŠ Chalabalova

ZŠ a MŠ Chalabalova je zakládající školou Asociace českých daltonských škol a Czech Dalton.Škola aplikuje principy samostatné práce, spolupráce a zodpovědnosti.

Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“ obsahuje tzv. „Dovednosti pro 21. století“ jako jsou kritické myšlení, řešení problémů a tvořivost. Škola podporuje u žáků komunikační a sociální dovednosti a respektuje osobní maximum žáků.

MŠ a 1. a 2. třídy pracují podle zásad pilotního projektu MMB „Angličtina do škol“, druhým nabízeným jazykem na 2. stupni je němčina a případně ruština.

Škola každý rok nabízí několik sportovních a tanečních kroužků, výtvarné kroužky a keramiku, hru na kytaru a další nástroje, kroužek vaření, anglické divadlo a anglickou konverzaci a španělštinu. 

www.chalabalova.cz
Headmaster: