Orienteren

 

Wanneer

 

Bij elke opdracht begint de leerling met het grondig lezen van de opdracht. Alleen als de leerling dit niet uit zichzelf doet, coacht de leerkracht.

Wat

 

De leerling zorgt dat hij of zij een helikopterview over de opdracht krijgt. De leerkracht kan deze stap voordoen bij het bespreken van opdrachten. De leerkracht kan wijzen op de aanwezigheid van plaatjes, maar alleen als de leerling ze duidelijk over het hoofd ziet.

Hoe

 

 

De leerling bekijkt en leest alles van de opdracht. De leerling leest de hele tekst grondig en kijkt naar alle plaatjes; ook de diagrammen en andere visuele informatie.

Waarom

 

Alle informatie is belangrijk om het doel van de opdracht goed te achterhalen en dat is weer belangrijk om de opdracht goed te kunnen maken. Als je goed weet wat je moet doen, dan maakt dat de uitvoering van de opdracht makkelijker (en sneller).

Voorbeeld

 

Redactiesommen zijn een goed voorbeeld van opdrachten waarbij de leerling alles goed moet lezen om de juiste informatie eruit te halen en ook om te achterhalen welke vraag er eigenlijk gesteld wordt.  Er zijn verschillende boeken op de markt met redactie sommen, bijvoorbeeld “Redactiesommmen voor groep 4” (ook voor andere groepen) door De Bijlesmeester.