Monitoren

Wanneer

Het is belangrijk dat de leerling tussentijds, tijdens het uitvoeren van een opdracht, blijft controleren of er geen fouten worden gemaakt en of de leerling alles begrijpt. Aleen als de leerling dit niet doet, coacht de leerkracht.

 

Wat

 

De leerling controleert regelmatig wat hij of zij aan het doen is, aan de hand van zijn of haar stappenplan. De leerkracht kan de leerling herinneren aan het stappenplan. De leerkracht kan de leerling bevragen bij welke stap hij of zij is.

 

Hoe

 

De leerling stelt zichzelf regelmatig de vraag of hij of zij het goed doet. De leerling controleert bijvoorbeeld bij een rekensom of elke stap goed berekend is en of er geen (slordigheids)fouten gemaakt zijn. De leerling kijkt bijvoorbeeld bij een leestekst bij elke zin of alinea na of hij of zij goed begrijpt wat er staat.

 

Waarom

 

Tussentijdse monitoring zorgt dat de leerling zijn stappenplan blijft volgen en zo snel en effectief mogelijk bij een correct antwoord komt zonder slordigheidsfouten.

 

Voorbeeld

 

Soms is het mogelijk om als leerkracht samen met de leerling een afvinkschema te maken om te zorgen dat een leerling zich aan zijn stappenplan en daarmee gepaarde tijdsplanning houdt.