Evalueren

Wanneer

 

Na het volgen en tussentijds controleren van het voor die opdracht opgestelde stappenplan volgt meteen een evaluatie van het antwoord of van het tekstbegrip. Alleen als de leerling dit niet doet, coacht de leerkracht.

 

Wat

 

De leerling schrijft het antwoord op en bedenkt of dit antwoord waarschijnlijk is. De leerkracht kan, indien nodig, de leerling(en) vragen om het antwoord te controleren op waarschijnlijkheid. Bij tekst gaat de leerling na of hij of zij nu voldoende weet over het onderwerp.s.

 

Hoe

 

Bij een rekensom kan de leerling de uitkomst van de som vergelijken met de schatting of de som narekenen. Bij een leestekst kan de leerling na het lezen een samenvatting in eigen woorden maken. De leerling bedenkt of zijn of haar conclusie plausibel is..

 

Waarom

 

Een vergelijking van het berekende of beredeneerde antwoord met een vooraf gemaakte (in)schatting zorgt voor een grotere kans op een correct antwoord

 

Voorbeeld

 

De leerkracht kijkt het werk van de leerling na: als het niet goed afgemaakt is, dan wordt leerling erop aangesproken. De leerkracht  herinnert de leerling aan het feit dat ze moeten controleren of antwoorden logisch of waarschijnlijk zijn. De leerkracht spreekt de leerlingen vooral en maakt ze bewust van het controleproces.