Plannen

 

Wanneer

 

Na het formuleren van de doelstelling van de opdracht , bedenkt de leerling met welke stappen hij of zij achter het antwoord kan komen. Aleen als de leerling dit niet doet, coacht de leerkracht.

 

Wat

 

De leerling bedenkt hoe hij of zij de taak gaat doen. De leerkracht kan de leerling begeleiden in het zoeken naar bedenken van een stappenplan om de som te maken of de tekst te bestuderen. Stappenplannen bij rekensommen (bv staartdelingen) kunnen met vergelijkbare opdrachten worden voorgedaan en ingeoefend. Strategieën om informatie uit teksten te halen kunnen ook worden voorgedaan De leerkracht kan de leerling vragen waar hij of zij op moeten letten bij het lezen van de tekst, gezien het doel van de opdracht.

 

Waarom

 

Tijdwinst valt te halen uit het van te voren plannen hoe de taak kan worden aangepakt. Een effectievere planning leidt ook tot meer doelgerichte en dus betere antwoorden.

 

Hoe

 

Een rekensom heeft een stappenplan van opeenvolgende rekenbewerkingen nodig. Bij het bestuderen van een tekst kan van te voren bedacht worden hoe de leerling het lezen van de tekst gaat aanpakken: De leerling bedenkt waar de aandacht op gericht moet worden bij het lezen van de tekst.

 

Voorbeeld

 

www.nieuwsbegrip.nl is een Nederlandse website en methode begrijpend lezen met lessen waar de leerkracht aanwijzingen krijgt om voor te doen hoe de leerling informatie uit een nieuwstekst kan halen.

Bij lange termijn projecten lukt het sommige leerlingen om zelf de opdracht in deelopdrachten te verdelen, als het niet lukt helpt de leerkracht met een stappenplan dat ook duidelijk zichtbaar op de muur wordt gehangen.